What’s on
Contact us
Past Pupils       Calendar       Fundraising       info@pahs.co.za       046 624 2440  

What's on

– Events in PA –

Vacancies at Port Alfred School

Onderwyser Benodig

Afrikaans Addisionele Taal (Gr 7 – 12)

(Voltydse Beheerligaampos)

Aanvangsdatum: So gou as moontlik
Aansoekbrief en kort CV na: Die Skoolhoof
Faks: (046) 624 5349
E-pos: office@pahs.co.za

Die Beheerliggaam van Hoërskool Port Alfred hou die reg voor om nie ‘n aanstelling to maak nie.